ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและจัดทำห้อง STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก