ข่าวทั้งหมด

หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (โครงการห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 3 มี.ค. 66
ผลการประเมินความพร้อมนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องพิเศษ English Program (EP) Intensive English Program (IEP) ทั่วไป 14 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ทั่วไป 7 พ.ย 65
แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Demand ทั่วไป 24 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามการสถานศึกษา ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB) ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรม ในสถานศึกษา (STEMLAB) ทั่วไป 7 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 ทั่วไป 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 ทั่วไป 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB) ทั่วไป 31 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 ทั่วไป 25 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB) ทั่วไป 25 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและจัดทำห้อง STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ทั่วไป 7 พ.ค. 65
เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 7 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 4 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 27 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เอกภาษาอังกฤษ) ทั่วไป 11 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ Smart Program โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ Intensive English Program โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและสร้างห้องน้ำอาคารรวมใจพัฒน์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (โดยวิธีการคัดเลือก) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนปกติ Smart Program ทั่วไป 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการจับฉลากเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ (Smart Program) ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 7 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ ทั่วไป 3 มี.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (โครงการ Smart Program) ทั่วไป 21 ก.พ. 65
ประกาศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และ Intensive English Program ทั่วไป 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 ก.พ. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 ก.พ. 65
ใบสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โครงการ English Program (EP) ทั่วไป 4 ก.พ. 65
ใบสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โครงการ Intensive English Program (IEP) ทั่วไป 4 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ วิชาเอกทั่วไป ทั่วไป 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี วิชาเอกนาฏศิลป์ ทั่วไป 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วิชาเอก นาฏศิลป์ ทั่วไป 25 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 วิชาเอกคณิตศาสตร์ , วิชาเอกทั่วไป ทั่วไป 25 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี (วิชาเอกเอกนาฏศิลป์) ทั่วไป 17 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ทั่วไป 14 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 ทั่วไป 11 ม.ค. 65
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2564 ทั่วไป 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั่วไป 11 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั่วไป 11 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธาน ทั่วไป 24 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 18 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การปิด - เปิดเรียน ทั่วไป 11 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทั่วไป 7 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา และคืนค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั่วไป 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 23 มิ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินจับฉลากนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 15 พ.ค. 64
ประกาศผลการจับฉลากเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ทั่วไป 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง เน้นย้ำการจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 13 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่องเลื่อนการมอบตัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่องเลื่อนจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 เม.ย. 64
การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ (Smart Program) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ (Smart Program) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ทั่วไป 16 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการปกติ (Smart Program) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (ใบสมัคร) ทั่วไป 7 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ( native English speaker /non - native English speaker) ทั่วไป 25 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 มี.ค. 64
ผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และ Intensive English Program ทั่วไป 12 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ (ใบสมัคร) ทั่วไป 3 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID ? 19 ) ทั่วไป 29 ม.ค. 64
คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 12 ม.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19 ) ทั่วไป 4 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนตามประกาศจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 26 ธ.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 28 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (วิชาเอกภาษาไทย) ทั่วไป 28 ส.ค. 63
เชิญประชุมผู้ปกครอง (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าระหว่างชั้น วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ทั่วไป 28 ส.ค. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั่วไป 28 ส.ค. 63