ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (โดยวิธีการคัดเลือก)