อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีขาว       หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
สีเหลือง    หมายถึง สีของศาสนาเหมือนดั่งธรรมจักร
สีแดง       หมายถึง แสดงถึงความเข้มข้นคือเลือด
(เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต  แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้)

อักษรย่อ
                   ปมธ.
  
ต้นไม้ประจำโรงเรียน