กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือสังคม บริเวณโรงเรียน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต